Den svære, - men uundværlige kærlighed.

”Forelskelse gør blind; men ægteskab giver os synet tilbage” - Et underholdende foredrag om mænds og kvinders forskellige tilgang til verden og deres forskellige brug af sproget.

En del af forklaringen på, at blide kvinder efter få år bliver til sure, hysteriske madammer, at mænd udvikler ”konedøvhed” og bliver så lukkede, at de skal åbnes med en dåseåbner.