Smil til Verden og verden.....

En humoristisk, provokerende, men kærlig opfordring til at aflive alle dårlige undskyldninger, som forhindrer os i at gøre de ting, som vi dybest set godt ved er godt for os.

Et spark til vores hang til meningsløs brokkeri, som i visse situationer giver en kortvarig fællesskabsfølelse, men generelt er belastende for såvel omgivelser som for os selv, og dermed rent tidsspilde.

Et stort lift til livsglæde i erkendelse af, at ”livet er livet værd”

Provokerende? Javist, men med plads til smil og spørgsmål.