FOREDRAG

Kærlighed og venskab uden alder

Vi sikrer os mod materiel nød på vores gamle dage. Men hvad med den sociale armod, som livet påfører os via skilsmisser, ægtefællers og god  venners død?

Hvordan opbygger vi nye tætte relationer?

Dette foredrag er opstået i erkendelse af, at et godt netværk er den vigtigste faktor for sund aldring af krop og psyke, og at behovet for nærhed og tryghed og dermed kærlighed ikke bliver mindre med alderen.

+4523355556

Du er velkommen til at ringe - eller sende en mail til weisbjergforedrag@gmail.com - for at høre nærmere om mine foredrag og øvrige ydelser.

Flere praktiske oplysninger